lørdag 26. mai 2018

Lårdalstigen er klar for storinnrykk.


Lårdalstigen ble i dag buska/rydda for trefall og merka med rødfarge.
Det var en fantastisk dag med minst 20 turgåere i tillegg til ryddegjengen.
Det er no sikkert at begge båtene kommer innom Lårdal brygge hver ettermiddag. De kommer ikke til samme tid, så sjekk rutetidene.
www.telemarkskanalen.no
Åpningsturen blir i år lørdag 2.juni.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar